Suoraan sisältöön

Yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuki

Yksityisen päivähoidon tuottajat voivat hakea Helsingin kaupungilta käynnistämistukea uuden toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen. Vuoden 2019 hakemukset toimitetaan kaupunginkansliaan 2.1.2019 alkaen.

Käynnistämistukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään vireilletulojärjestyksessä edellyttäen, että asian ratkaisemiseksi tarvittu hakemus liitteineen (6) on käytettävissä ja käynnistämistuki on maksuunpantavissa kuluvan vuoden talousarviossa varatuista määrärahoista.

Käynnistämistuen kohteet

Talousarvioon varataan vuosittain määräraha yksityisten päiväkotien tai kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotien käynnistämiskustannuksiin.

Käynnistämistukea voi hakea toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä päivähoitotoiminnan käynnistämiseen tarvittavan irtaimiston hankintakustannuksiin. Päivähoitotilat tulee hankkia itse. 

Tukea ei myönnetä käyttökustannuksiin.

Käynnistämistuen määrä

Käynnistämistukea myönnetään enintään 1 000 euroa helsinkiläiselle lapselle perustettavaa kokopäiväistä päivähoitopaikkaa kohden.

Täysimääräisen käynnistämistuen myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta on uutta ja että toiminta käynnistyy vuoden kuluessa. Toiminnan tulee jatkuu vähintään kolmen vuoden ajan tuen maksamisesta. 

Myös nykyinen toimija voi saada tukea 1 000 euroa/lapsi uuden yksikön perustamista varten. Laajennettaessa nykyistä toimitilaa tukea voi saada 500 euroa/lapsi. Näissäkin tapauksissa toiminnan tulee käynnistyä vuoden kuluessa ja sen tulee jatkua vähintään kolme vuotta.

Käynnistämistukea myönnetään enintään 30 000 euroa palveluntuottajan toimipistettä kohden.

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet (pdf)

Käynnistämistuen hakemus (pdf)

Tuen myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos toiminnan ehdot eivät täyty.

Lisätiedot: Erityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404.

Käynnistämistuen hakemus palautetaan osoitteeseen:
Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki14.08.2020 14:21