Suoraan sisältöön

Yksityisen varhaiskasvatustoiminnan käynnistämistuki

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajat voivat hakea Helsingin kaupungilta käynnistämistukea uuden toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen. Vuoden 2020 hakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon 4.1.2021 alkaen.

Käynnistämistukea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun uusi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti on saanut kunnan hyväksynnän toiminnan aloittamiselle. Hakemukset käsitellään vireilletulojärjestyksessä edellyttäen, että asian ratkaisemiseksi tarvittava hakemus liitteineen on käytettävissä ja käynnistämistuki on maksuunpantavissa kuluvan vuoden talousarviossa varatuista määrärahoista.

Käynnistämistuen kohteet

Talousarvioon varataan vuosittain määräraha yksityisten päiväkotien tai kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotien käynnistämiskustannuksiin.

Käynnistämistukea voi hakea toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä näihin liittyviin irtaimiston hankintakustannuksiin. Päivähoitotilat tulee hankkia itse.

Tukea ei myönnetä käyttökustannuksiin.

Käynnistämistuen määrä

Käynnistämistukea myönnetään enintään 1 000 euroa helsinkiläiselle lapselle perustettavaa kokopäiväistä päivähoitopaikkaa kohden. Täysimääräisen käynnistämistuen myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta on uutta ja että toiminta käynnistyy vuoden kuluessa. Toiminnan tulee jatkua vähintään kolmen vuoden ajan tuen maksamisesta.

Laajennettaessa nykyistä toimitilaa tukea voi saada 500 euroa/uusi kokopäiväinen päivähoitopaikka. Näissäkin tapauksissa toiminnan tulee käynnistyä vuoden kuluessa ja sen tulee jatkua vähintään kolme vuotta.

Tuen suunnitelman mukaisesta käytöstä tulee toimittaa tilitys 12 kuukauden kuluttua tuen maksamisesta.

Käynnistämistukea myönnetään enintään 30 000 tai 15 000 euroa vuodessa yhtä palveluntuottajaa kohden. Samalle palveluntuottajalle voidaan myöntää enintään yksi käynnistämistuki vuodessa ja enintään yhteensä kolme kertaa käynnistämistukea.

Tuen myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos toiminnan ehdot eivät täyty.

Lisätiedot: erityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404.

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet (pdf)

Käynnistämistuen hakemus (pdf)

Käynnistämistuen hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki12.04.2021 11:53