Suoraan sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

Valitessaan yksityisen varhaiskasvatuksen perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä.

Yksityisen hoidon tuet 1.1.2022 alkaen


Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä
Päiväkotihoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 600,00 778,32-928,28
Päiväkotihoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 340,00 518,32-668,28
Perhepäivähoito,
alle 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 320,00 498,32-648,28
Perhepäivähoito,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-488,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
178,32
0-149,96 500,00 678,32-828,28
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
178,32 0-149,96 160,00 338,32-488,28

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.
** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. 

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1 - Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus.

Tuen maksaminen

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin, yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kotiin palkatulle hoitajalle.


Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki

Kerhot

Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, lapsi ei voi samanaikaisesti osallistua leikkitoiminnan kerhoon.

Lisätietoja

Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla.14.01.2022 09:39

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan yksityisen hoidon tuella tai kotihoidon tuella. Tuen määrä vaihtelee mm. lapsen iän mukaan.