Suoraan sisältöön

Kuraattori ja psykologi koulussa

Kaikissa kaupungin peruskouluissa ja osassa yksityiskouluja työskentelee kaupungin palkkaama kuraattori ja psykologi.  Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta.

Kuraattorien ja psykologien tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tukea oppimista ja koulunkäyntiä yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa. Työ voi kohdistua yksittäiseen oppilaaseen tai ryhmään.  Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.

Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija. Häneltä saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Psykologi auttaa oppilasta oppimis-, tarkkaavaisuus- ja tunne-elämän vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa. Psykologi antaa neuvontaa, konsultointia ja tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia.

Oppilashuollon Jelppii-sivustolta löytyy tietoa muun muassa siitä, kuinka koulun psykologi ja kuraattori voi auttaa lasta tai nuorta elämän pienissä ja vähän suuremmissakin ongelmissa ja murheissa, kuinka lapsi tai nuori voi auttaa itseään ja mistä muualta voi saada apua.09.11.2020 13:29