Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on

  • oppilaiden terveydenhoito
  • terveysneuvonta
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
  • koulujen terveydellisten olojen valvonta
  • edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta

Koululaisten sairaanhoito järjestetään terveysasemalla, mutta koulutapaturmien ensiavusta ja muusta ensiavusta huolehditaan koulun muun henkilöstön kanssa.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta saa omalta koululta, ks. koulujen verkkosivut sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuilta, ks. Kouluterveydenhuolto.06.12.2019 01:57