Suoraan sisältöön

Oppilaanohjaus

Jokainen opettaja ohjaa oppilasta koulunkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden opiskelussa ja valinnoissa. Yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. 

Opinto-ohjaaja auttaa nuorta miettimään tulevaisuutta ja jatko-opintoja. Oppilaanohjaukseen kuuluvat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään.06.12.2019 02:00