Suoraan sisältöön

Apuvälineet ja muut tukipalvelut

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja ohjauspalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Opettaja arvioi ja suunnittelee yhdessä vanhempien ja muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa palvelujen ja apuvälineiden tarvetta ja käyttöä.

Lisätietoja tukipalvelun tai apuvälineen hakemisesta saa omalta opettajalta tai koulun rehtorilta. Palveluista ja apuvälineistä päättää esi- ja perusopetuksen oppilashuollon päällikkö.06.12.2019 01:58