Suoraan sisältöön

Sairaalaopetus

Oppivelvollisuusikäisellä helsinkiläisellä potilaalla on oikeus saada perusopetusta sairaalakoulussa ollessaan potilaana sairaalassa. 

Opetuksen aloittamisesta päätetään yhteistyössä hoitohenkilökunnan, potilaan huoltajan ja sairaalakoulun henkilöstön kanssa.

Lisätietoa:
Sophie Mannerheimin koulu09.11.2020 13:17