Suoraan sisältöön

Kotiopetus

Kotiopetuksessa huoltaja ottaa kokonaisvastuun oppilaan opettamisesta. Huoltaja vastaa, että oppilas suorittaa kutakin luokkaa koskevat perusopetukselle asetetut tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Oppilasta ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta. Kotiopetukseen siirtymisestä päättää oppilaan huoltaja.

Kotiopetus on eri asia kuin opetuksen tilapäinen erityisjärjestely (OTEJ). Erityisjärjestelyssä koulu huolehtii oppilaan perusopetuksesta tilapäisesti koulun ulkopuolella esimerkiksi sairauden tai muun painavan syyn takia. Kotiopetuksessa tulee ottaa huomioon perusopetuslain (21.8.1998/628) säädökset.

Kotiopetuksessa opiskelevaa oppivelvollista ei rekisteröidä oppilaaksi mihinkään kouluun. Oppilaalla ei tällöin ole oikeutta muun muassa maksuttomiin oppimateriaaleihin, kouluterveydenhuoltoon, tuki- tai erityisopetukseen tai muihin oppilashuollon palveluihin.02.03.2020 12:17