Suoraan sisältöön

Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Kouluun vuotta myöhemmin

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tekee perusopetuksen aluepäällikkö. 

Jos lapsen koulun aloitusta myöhennetään, esiopetus järjestetään päiväkodissa. Saatuaan päätöksen perusopetuksen myöhentämisestä, huoltaja voi anoa esiopetuspaikkaa päiväkodista jättämällä esiopetushakemuksen päiväkodin johtajalle. Lisätietoa saa omasta päiväkodista.

Kouluun vuotta aikaisemmin

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon.

Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee perusopetuksen aluepäällikkö. Lisätietoa saa omasta lähikoulusta.

Koulut alueittain04.02.2020 12:44