Suoraan sisältöön

Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

Opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta, joka kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa. Koulun opetussuunnitelmaan voi tutustua e-OPS-sivuilla

Oppimista tapahtuu kaikissa koulun ja lähiympäristön tiloissa sekä Helsingin kaupungissa digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen.

Jokainen lapsi opiskelee vähintään kaksi oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista ilmiöpohjaista kokonaisuutta lukuvuoden aikana. Ilmiöpohjaisuus tarkoittaa opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. 

Viikkotyöaika

1.—2. luokalla opetusta on vähintään 21 viikkotuntia. Tuntimäärä nousee peruskoulun aikana niin, että 7.—9. luokalla viikossa on vähintään 30 oppituntia. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää minimituntimäärän ylittävästä viikkotuntimäärästä. 

Minimituntimäärät

  • 1.—2. luokka: 21 viikkotuntia 
  • 3. luokka: 22 viikkotuntia
  • 4. luokka: 24 viikkotuntia  
  • 5.—6. luokka: 25 viikkotuntia 
  • 7.—9. luokka: 30 viikkotuntia


17.12.2020 12:44