Suoraan sisältöön

Kielten opiskelu

Helsingin kouluverkko on suunniteltu siten, että jokaisella viidellä alueella voi opiskella monipuolisesti kieliä. Koulujen kielitarjonta löytyy koulujen verkkosivuilta.

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsingissä kielten opiskelua pidetään tärkeänä. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia kieliä ja koulujen kielivalikoima on laaja. Lisäksi Helsingissä oppilaat saavat opiskella kaikille yhteisiä A1- ja B1-kieliä enemmän kuin valtakunnallinen tuntimäärä edellyttää.

Kieltenopetuksen tavoitteet Helsingissä

  • Kieltenopetus on osallistavaa ja motivoivaa.
  • Kaikkia kielen osataitoja harjoitellaan sinnikkäästi.
  • Arviointi on aina kannustavaa.
  • Digityökaluja käytetään oppimisen tehostamiseen.

Ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. A1-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla. Alkuopetuksessa kielten opiskelussa painottuu erityisesti toiminnallisuus, pelit, leikit, oppimisen ilo ja suullisen kielitaidon kehittäminen.

Toisen kaikille yhteisen kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalta. Tämän lisäksi oppilailla on mahdollisuus opiskella A2-kieltä kolmannelta luokalta alkaen. Valinnaisen  B2-kielen opiskelu aloitetaan kahdeksannelta luokalta.

Kouluhaku 
20.09.2021 11:04