Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Osa perusopetuksen kouluista tarjoaa painotettua opetusta 1., 3. tai 7. vuosiluokalta alkaen. Painotettu opetus tarkoittaa opetusta, jossa painotetaan yhtä kouluainetta, kuten musiikkia, liikuntaa tai jotakin kieltä. Opetuksen sisällöt voivat olla sidottu yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla kouluviikko voi olla 1–2 tuntia pidempi kuin yleisopetuksessa opiskelevilla oppilailla.

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jolla testataan oppilaan valmiuksia opiskella hakemassaan painotuksessa. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti. (Poikkeuksena Helsingin normaalilyseon oma latinan soveltuvuuskoe.)

Tarkemmat tiedot painotettua opetusta tarjoavista kouluista sekä soveltuvuuskokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta.

Oppilaan on mahdollista opiskella myös kokonaan tai osittain muun kuin suomen- tai ruotsinkielisessä perusopetuksessa.
Englanninkielisistä ja kaksikielisistä vaihtoehdoista löytyy tietoa Perusopetusta eri kielillä -sivuilta.

Tutustu painotettuun opetukseen hakemiseen kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta alkaen myös: 18.11.2021 17:35