Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Hakuajat painotettuun opetukseen löytyvät koulutulokkaan, toisluokkalaisen ja kuudesluokkalaisen oppaista:

 • Koulutulokkaan opas
 • Toisluokkalaisen opas
 • Kuudesluokkalaisen opas

 • Mitä on painotettu opetus?

  Osa perusopetuksen kouluista tarjoaa painotettua opetusta 1., 3. tai 7. vuosiluokalta alkaen. Painotettu opetus tarkoittaa opetusta, jossa painotetaan yhtä kouluainetta, kuten musiikkia, liikuntaa tai jotakin kieltä. Opetuksen sisällöt voivat olla sidottu yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla kouluviikko voi olla 1–2 tuntia pidempi kuin yleisopetuksessa opiskelevilla oppilailla.

  Painotettuun opetukseen pyritään valintakokeella, jolla testataan oppilaan valmiuksia opiskella hakemassaan painotuksessa. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa valintakoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti. (Poikkeuksena Helsingin normaalilyseon oma latinan soveltuvuuskoe.)

  Tarkemmat tiedot painotettua opetusta tarjoavista kouluista sekä valintakokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta. Tutustu koulujen eri painotusvaihtoehtoihin myös sivulla Painotettua opetusta tarjoavat koulut.

  Oppilaan on mahdollista opiskella myös kokonaan tai osittain muun kuin suomen- tai ruotsinkielisessä perusopetuksessa.
  Englanninkielisistä ja kaksikielisistä vaihtoehdoista löytyy tietoa Perusopetusta eri kielillä -sivuilta.  25.10.2022 11:35