Suoraan sisältöön

Kaksikielinen opetus

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii molempia opetuskieliä sujuvasti. Kahdella kielellä opiskelu kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Kaksikielisen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa.

Millaista kaksikielinen perusopetus on?

Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, venäjäksi ja viroksi. Lisäksi Pasilan peruskoulussa voi opiskella kaksikielisessä suomi–pohjoissaame-perusopetuksessa.

Opetuskielenä kaksikielisessä opetuksessa on suomi jokin toinen kieli (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, venäjä tai viro). Kaksikielisessä perusopetuksessa 25–50 % opetuksesta on kohdekielellä ja loput suomeksi. Jokainen koulu määrittelee itse omassa opetussuunnitelmassaan, minkä verran opetusta annetaan toisella kielellä.

Kaksikielinen opetus kehittää oppilaan kohdekielen kuullun ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä suullista kielitaitoa. Lisäksi se kehittää yleistä kiinnostusta ja valmiutta kieltenopiskeluun. Kuten perusopetus yleisesti, kaksikielinen perusopetus kehittää oppilaan ikätason mukaisia taitoja kaikissa oppiaineissa.

Miten kaksikieliseen perusopetukseen haetaan?

Lue lisää hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja muista hakukäytänteistä Hakeutuminen erikieliseen opetukseen -sivulta.

Huoltajien ei tarvitse osata kaksikielisen perusopetuksen opetuskieliä.

Mitkä Helsingin koulut tarjoavat kaksikielistä perusopetusta? 

Kaksikielistä opetusta järjestetään alla listatuissa kouluissa. Lue lisää koulujen tarjoamasta kaksikielisestä perusopetuksesta koulujen sivuilta:

Suomi–englanti

Luokat 1–6 

Luokat 7–9 

Suomi–espanja

Luokat 1–9 

Suomi–kiina

Luokat 1–6 


Luokat 7–9 


Suomi–pohjoissaame

Luokat 1–5 

  • Pasilan peruskoulu. Kaksikielinen opetus on alkanut 2018. Sitä on tarjolla luokilla 1–5 kouluvuonna 2022–23.

Suomi–venäjä

Luokat 1–9 


Suomi–viro

Luokat 1–9 Lisätiedot ja tiedustelut:

Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut

Kun sinulla on kysyttävää englannin- tai kaksikielisestä opetuksesta, soita, lähetä sähköpostia tai varaa aika henkilökohtaiseen etäneuvontaan.

Email eduguidance@hel.fi

Puh.  +358 9 310 7696507.11.2022 13:23