Suoraan sisältöön

Perusopetusta eri kielillä

Perusopetuksessa opetuskieli on yleensä suomi tai ruotsi, riippuen siitä hakeutuuko lapsi suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen perusopetukseen. Helsingin kaupungin kouluissa on kuitenkin mahdollista opiskella myös kokonaan tai osittain erikielisessä perusopetuksessa (opetuskieli muu kuin suomi tai ruotsi). Näihin vaihtoehtoihin hakeutuville järjestetään kielikoe. Kaikki kaupungin koulut seuraavat suomalaisen opetussuunnitelman perusteita.

Lisätietoa perusopetuksen eri kielisistä vaihtoehdoista löytyy seuraavien osioiden linkeistä.

Tutustu myös englannikieliseen oppaaseen Options for basic education in Helsinki — Guide for international families, jossa esitellään perusopetuksen erikieliset vaihtoehdot Helsingissä ja sen lähikunnissa.

Englanninkieliset vaihtoehdot

Englanninkielinen opetus: Opetus on kokonaan englanniksi (suomeksi opiskellaan kuitenkin pakolliset suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot).

Kaksikielinen suomi-englanti -opetus: 25-50 % opetuksesta on englanniksi ja loput suomeksi.

Englantirikasteinen opetus: 10-25 % opetuksesta on englanniksi ja loput suomeksi.

Vaihtoehdot muilla kielillä

Kaksikielinen opetus muilla kielillä: 25-50 % opetuksesta on kohdekielellä ja loput suomeksi. Tarjolla on kaksikielistä opetusta kielipareilla suomi-espanja, suomi-kiina, suomi-viro, suomi-venäjä sekä suomi-pohjoissaame.

Ruotsin kielikylpyopetus: Opetus on osittain ruotsiksi ja osittain suomeksi. Opetus järjestetään suomenkielisessä koulussa, ja kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden tulee osata myös suomea. Kielikylpypolku alkaa päiväkodissa ja se pitää aloittaa viimeistään esiopetuksessa. Esiopetuksen jälkeen kielikylpypolku jatkuu perusopetukseen aina yhdeksännen luokan loppuun saakka.

Vaihtoehdot yksityisissä kouluissa, valtion kouluissa sekä lähikunnissa

Pääkaupunkiseudulla on useita yksityisiä, valtion ylläpitämiä sekä muiden kuntien ylläpitämiä kouluja. Näissä kouluissa tarjotaan opetusta esimerkiksi englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa tarjonnasta sekä koulujen yhteystiedot kiinnostuneille. Yksityiskoulujen mahdolliset lukukausimaksut kannattaa ottaa huomioon.

Helsinki:


Espoo:

Vantaa:

Hyvä tietää

Suomessa kaikilla on oikeus saada perusopetusta. Helsingin kaupunki toteuttaa tätä perusoikeutta tarjoamalla kaikille paikan suomen- tai ruotsinkielisessä lähikoulussa.

Lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole suomen tai ruotsin kielen taitoa, tarjotaan valmistavaa opetusta, jonka tavoitteena on riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon hankkiminen perusopetukseen osallistumista varten. Lisätietoa valmistavasta opetuksesta löytyy omalta sivultaan: Valmistava opetus.

Oppilailla, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi, on mahdollisuus osallistua perusopetusta täydentävään oman äidinkielen opetukseen. Opetukseen voi osallistua myös, jos oppilas on hankkinut kyseisen kielen taidon esimerkiksi ulkomailla asumisen myötä. Lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta löytyy omalta sivultaan: Oman äidinkielen opetus.

Perusopetuksen vaihtoehdot -opas kansainvälisille perheille

Tutustu perusopetuksen erikielisiin vaihtoehtoihin  Options for basic education in Helsinki — Guide for international families  -oppaan avulla. Opas esittelee perusopetuksen vaihtoehtoja niille, jotka eivät vielä osaa suomea tai ruotsia kovin hyvin, sekä erilaiset vaihtoehdot muun muassa kaksikieliseen ja kielirikasteiseen opetukseen.24.10.2022 10:58

Perusopetuksen vaihtoehdot eri kielillä -opas

Onko perheesi muuttanut ulkomailta Suomeen? Tämä englanninkielinen opas esittelee Helsingin tarjoamat perusopetuksen erikieliset vaihtoehdot.

Welcome.helsinki -sivusto kaupunkiin muuttaville

Oletko muuttamassa tai juuri muuttanut Helsinkiin? Englanninkielinen welcome.helsinki -sivusto auttaa sinua asettumaan ja neuvoo alkuun uudessa kotikaupungissasi.