Suoraan sisältöön

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Uskonnon opetuksen tavoitteena on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonto tai elämänkatsomustieto on peruskoulussa pakollinen oppiaine. Katsomusaineiden opetus järjestetään valtakunnallisten ja paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Katsomusaineita ovat oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineet. Oma uskonto -oppiaineessa on eri oppimääriä.

Oppilas ohjataan perusopetuslain mukaisesti oman uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen.

  • Evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan kuuluva osallistuu aina tämän yhdyskunnan mukaiseen opetukseen.
  • Ortodoksiseen yhdyskuntaan kuuluva opiskelee ortodoksista opetusta tai enemmistön mukaista opetusta.
  • Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelee elämänkatsomustietoa.
  • Muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua oman uskonnon opetukseen tai hän voi pyytää osallistumista elämänkatsomustiedon opetukseen.
  • Jos oppilas ei osallistu oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen (lukuunottamatta evankelis-luterilaista ja ortodoksista opetusta), koulu järjestää hänelle korvaavana opetuksena muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
  • Oppilas voi osallistua koulun korvaavan opetuksen sijaan oman uskonnollisen yhdyskunnan opetukseen. Huoltajan tulee toimittaa koululle selvitys oppilaan jäsenyydestä asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseen. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.

Enemmistön (ev.lut) mukaiseen opetukseen voivat aina osallistua kaikki oppilaat huoltajan pyynnöstä - niin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat kuin niihin kuulumattomat oppilaat.

Lasten uskonnollinen kasvatus on kotien tehtävä. Koulu tiedottaa huoltajille lukuvuoden alussa koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko oppilas näihin tilaisuuksiin.12.03.2021 16:07