Suoraan sisältöön

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Uskonnon opetuksen tavoitteena on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Oppilas osallistuu joko enemmistön mukaiseen uskonnonopetukseen, ortodoksiseen uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen.

Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskonnon tai muiden vaihtoehtojen opetukseen, johon huoltaja ilmoittaa oppilaan erillisellä lomakkeella.

Uskonto tai elämänkatsomustieto on peruskoulussa pakollinen oppiaine. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Lasten uskonnollinen kasvatus on kotien tehtävä. Koulu tiedottaa huoltajille lukuvuoden alussa koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko oppilas näihin tilaisuuksiin.06.12.2019 01:45