Suoraan sisältöön

Tervetuloa kouluun -opas

Koulun aloittamisen liittyvää tärkeää tietoa löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saa lisätietoa lapsen omasta lähikoulusta ja sen kotisivuilta. Sieltä saa myös tiedot mahdollisista tiedotustilaisuuksista. Painotettua, kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta järjestävät koulut tiedottavat omilla kotisivuillaan soveltuvuuskokeista ja niiden ajankohdista.

Tärkeät päivämäärät

  • 15.11.2021-15.1.2022  Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisuus- ja hygieniaohjeita sekä ohjeita kokoontumisrajoituksista. Ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
  • 5.-30.1.2022 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta tai postitse ke 5.1.2022. Jos huoltaja on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa ilmoituksen sähköisesti. Muille huoltajille oppivelvollisuusilmoitus postitetaan kotiin tammikuun alkupuolella.
  • 5.-30.1.2022 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella: Ilmoittautuminen 1. luokan valintakokeeseen
  • 17.-27.1.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla.
  • 26.1.2022 Ilmoittautuminen omalla lähikoululla klo 8.00-10.00, jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ottakaa oppivelvollisuusilmoitus mukaan.
  • 31.1.2022 Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen. Oman asuinosoitteen mukainen lähikoulu löytyy palvelukartalta.
  • 1.-28.2.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa
  • 4.3.2022 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.
  • 21.3.−22.4.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika.


På svenska

In English21.12.2021 15:47