Suoraan sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista.

Wilma

Ennen koulun alkua kotiin lähetetään oppivelvollisuusilmoitus, jossa on tilapäiset wilma-tunnukset lähikouluun ilmoittautumista varten. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin.

Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. Lisätietoa johtokunnan tehtävistä

Kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. 


Lue myös:


Oppivelvollisuuden laajentaminen

Kiusaamisen vastainen ohjelma23.05.2022 16:23