Suoraan sisältöön

Luvat, ohjeet, säännöt ja lomakkeet

Luvat

Kalastus

Kalastukseen liittyvät luvat

Kartat

Kartan julkaisulupahakemus

Liikenne

Raskaan liikenteen ja liikennealueen vuokraus.
Liikenteeseen liittyvät luvat

Maanvuokraus ja yleiset alueet

Luvat ensisijaisesti yleisillä alueilla, kaduilla, toreilla ja puistoissa tapahtuvaan rakentamiseen sekä luvat ulkoilmatilaisuuksiin yleisillä alueilla.
Maanvuokraus

Lyhytaikaiset vuokraukset, naapurilausunnot ja piirustusten tarkastus.
Maankäyttöluvat

Rakentaminen

Rakentamiseen, rakennusvalvontaan ja naapureiden kuulemiseen liittyvät luvat.
Rakentamisen luvat

Ympäristö

Ympäristöön, terveyteen ja elintarvikkeisiin liittyvät ohjeet.

Luvat tehtaiden, laitosten ja työtilojen jätehuoltoon, ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, vesiensuojeluun ja kemikaaleihin liittyvät luvat: Ympäristöön liittyvät luvat

Yrittämisen luvat

Yrittäjien lupia ja ilmoituksia on koottu yrittäjien kohderyhmäsivuille.

Muut

Helsingin Sataman luvat

Hallinto- ja johtosäännöt

Hallintosäännössä määrätään Helsingin kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Johtosäännöissä määritetään kaupungin virastojen ja laitosten tehtävät.

Lisätietoa julkishallintoa yleisesti koskevista säännöksistä: Kuntalaki (Finlex, valtion säädöstietopankki internetissä)

Ohjeet18.08.2020 15:34