Suoraan sisältöön

Hallinto- ja toimintasäännöt

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö. Hallintosääntöön kirjataan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen, päätöksenteko- ja hallintomenettely, kaupunginvaltuuston toimintaan liittyvät asiat sekä kielellisten oikeuksien toteuttaminen.

Toimialojen toimintasäännöissä määritellään hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat. Toimialan toimintasäännöstä päättää toimialajohtaja. Toimintasäännöllä toimialajohtaja delegoi toimivaltaansa sekä määrää johtamansa organisaation rakenteesta ja tehtävistä siltä osin kuin ne kuuluvat hänen toimivaltaansa.

Hallintosääntö ja  toimintasäännöt astuivat voimaan samaan aikaan kaupungin organisaation uudistuksen kanssa 1.6.2017.28.04.2022 06:53