Suoraan sisältöön

Tutkimuslupahakemus, asiointipalvelu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole käytössä sähköistä asiointipalvelua tutkimuslupahakemuksissa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta saa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta (linkki ohessa).

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaanottaa hakemuksen.
2. Hakemus käydään läpi ja tehdään päätösesitys. Jos tutkimus koskee kahta tai useampia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osastoa, puoltokohdan täyttää myös ao. osaston päätöksentekijä, minkä jälkeen toimialajohtaja ottaa kantaa siihen, hyväksyykö hän hakemuksen.
3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksentekijä tekee päätöksen luvan myöntämisestä.
4. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse tai postitse.

Käsittelyaika:

Tutkimusluvan käsittely kestää enimmillään kuukauden. Jos hakemus on puutteellisesti täytetty tai kaikkia tarpeellisia liitteitä ei ole toimitettu, voi käsittely viivästyä.

Voimassaoloaika:

Hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Tiedustelut puh. 09 310 22174

Henkilökohtainen palvelu:

Töysänkatu 2 D 00510 Helsinki

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »