Suoraan sisältöön

Toimenpideluvan hakeminen

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Asian käsittelyn eteneminen:

Toimenpidelupa tulee hakea:
- rakennelmille ja laitoksille, jos toimenpiteellä on vaikutus luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön, kaupunkikuvaan tai maisemakuvaan, mutta toimenpide ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
- rakennuksen ulkoasua muuttaville toimenpiteille, mikäli rakennuslupa ei ole tarpeen.
- asuinrakennuksen huoneistojärjestelyille, mikäli rakennuslupa ei ole tarpeen.

Jos toimenpiteellä ei ole vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan, ei toimenpidelupakaan ole tarpeen.

Toimenpidelupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Selvitä hankkeesi luvanvaraisuus ennakkoon lupakäsittelijältä.

Maksut:

Kulloinkin voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaiset maksut. Katso linkki Perittävät maksut.

Lisätietoja:

Lue lisää ohjeesta Toimenpidelupa.

Sähköinen asiointi

 Lupapiste.fi »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti
Henkilöasiakkaille
Yritys- ja yhteisöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Rekisteröityminen (henkilökohtainen tili tai yritystili)

Palvelu saatavilla joka päivä

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Kirjaudu tai rekisteröidy palveluun.
2. Valtuutettu taho (esim. suunnittelija) tai hankkeeseen ryhtyvä avaa lupahakemuksen.
3. Kutsutaan hankkeelle muut tarvittavat osapuolet(suunnittelijat). Varmista, että kaikki on kutsuttu ja valtuutettu.
3. Suunnittelija vie palveluun viimeistellyn hakemusaineiston (asiakirjat ja piirustukset).
4. Seurataan hankkeen viestintää ja täydennetään puutuvia tietoja.
5. Lupakäsittely voi alkaa, kun päätökseen tarvittava aineisto on toimitettu. Hakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.
6. Lupapäätös tulee näkyviin Lupapisteessä ja siitä toimitetaan ote hakijalle.
7. Kutsu vastaavat työnjohtajat hankkeelle (huomaa päätöksen lainvoimaisuuden odottaminen).

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi