Suoraan sisältöön

Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirtokustannusten korvauspäätöksestä

Jos ajoneuvon siirrosta aiheutunut korvauspäätös on mielestäsi aiheeton, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siinä on mainittava päätös, johon oikaisua vaaditaan ja vaatimuksen perusteet sekä liitettävä ne asiakirjat, joihin asiassa halutaan vedota. Lähisiirron korvauspäätöstä ei tarvitse maksaa oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Oikaisuvaatimus saapuu Helsingin kaupungin pysäköinninvalvontaan.
2. Valmistelija käsittelee oikaisuvaatimuksen.
3. Siirtopäällikkö tai kunnallinen pysäköinninvalvoja tekee päätöksen.
4. Päätös annetaan tiedoksi asiointikansioon tai postitse.

Käsittelyaika:

1 - 4 kuukautta

Voimassaoloaika:

Kunnes oikaisuvaatimus on käsitelty ja päätös annettu

Lisätietoja:

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisessä palvelussa tai sen voi toimittaa kaupunkiympäristön asiakaspalveluun postitse, sähköpostilla (pysakointi(a)hel.fi) tai henkilökohtaisesti. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät oheisen linkin kautta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja siinä on mainittava:
- muutoksenhakijan nimi (ajoneuvon omistaja, haltija tai valtakirjalla) ja osoite
- ajoneuvon rekisteritunnus
- korvauspäätöksen numero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan. Tilinumeron ilmoittaminen nopeuttaa mahdollista maksun palauttamista. HUOM! Oikaisuvaatimuksen liitteeksi mahdollisesti laitetut esim. terveydentilaan tai taloudelliseen tilanteeseen liittyvät liitteet hävitetään oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen.

Päätös oikaisuvaatimuksesta tulee asiointikansioon tai postitse.

Sähköinen asiointi

 Siirry asiointiin »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi