Suoraan sisältöön

Asianosaisen tietopyyntö

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Käsittelyaika:

Asiakirjan tai tiedon antamista koskeva pyyntö on käsiteltävä viivytyksettä. Viimeistään tieto on annettava kahden viikon kuluessa tai erityistilanteissa viimeistään kuukauden kuluessa

Voimassaoloaika:

Henkilön tekemä tietopyyntö on voimassa, kunnes henkilö on saanut pyytämänsä tiedot tai kielteisen päätöksen silloin, jos tietoja ei voida luovuttaa.

Maksut:

Jos pyydetyt asiakirjat toimitetaan sähköisesti, maksua ei peritä.

Sähköinen asiointi

 Siirry asianosaisen tietopyyntöön »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Vaatii vahvaa tunnistautumista.

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun asianosaisen tietopyyntö tehdään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston, liikelaitoksen tai kaupunginkanslian informaatiopalvelun tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää pyynnön eteenpäin henkilölle, jonka tehtäviin tietojen kerääminen kuuluu. Tiedon pyytäjältä voidaan pyytää täydennystä pyyntöön. Pyydetyt tiedot toimitetaan pyydetyllä tavalla tavallisella tai salatulla sähköpostilla tai kirjepostina.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi