Suoraan sisältöön

Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

Eläintenpidon pitopaikan ilmoitusvelvollisuus koskee nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen (mukaan lukien mikro- ja minisiat), hevosten, siipikarjan ja mehiläisten pitopaikkoja.

Ohjeet ja lomakkeet eläinten pitopaikasta löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Asian käsittelyn eteneminen:

Täytetyt lomakkeet toimitetaan Helsingin osalta Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon osoitteeseen Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal tai sähköpostin liitteenä maaseututoimi@loviisa.fi.

Lisätietoja:

Kun pitopaikka on rekisteröity, voidaan ilmoittaa pitopaikassa pidettävät eläinlajit (ilmoitus eläintenpidosta).

Tulostettavat lomakkeet - Lomakkeet

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi