Suoraan sisältöön

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Asian käsittelyn eteneminen:

Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Täytetty lomake lähetetään Helsingin ympäristöpalveluiden eläinlääkärille. Yhteystiedot löytyvät oheisen linkin kautta.

Tulostettavat lomakkeet - Ilmoitus eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi