Suoraan sisältöön

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien, kuten nautojen ja sikojen, pitäminen edellyttää ilmoitusta eläintenpidosta.

Asian käsittelyn eteneminen:

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika- (mukaan lukien mini- ja mikrosiat sekä villisiat) tai hevoseläintä tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös siipikarjan, mehiläisten ja kimalaisten pitoa. Myös lyhyen aikaa em. eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi (esim. kesälampaat tai -kanat).

Eläintenpidon ilmoittaminen alkaa eläinten pitopaikan ilmoittamisesta. Kun pitopaikka on rekisteröity, voidaan ilmoittaa pitopaikassa pidettävät eläinlajit.

Lomakkeet eläinten pitopaikasta ja eläintenpidosta löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Täytetyt lomakkeet toimitetaan Helsingin osalta Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon osoitteeseen Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal tai sähköpostin liitteenä maaseututoimi@loviisa.fi.

Tulostettavat lomakkeet - Lomakkeet eläintenpidosta ilmoittamiseen

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi