Suoraan sisältöön

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Kaikkien sivutuotealan laitosten on oltava hyväksyttyjä tai rekisteröityjä ennen toiminnan aloittamista. Sivutuotealan laitokset, joissa käsitellään tiettyjä vähäriskisiä sivutuotteita tai johdettuja tuotteita, eivät tarvitse toimiakseen viranomaisen hyväksyntää vaan rekisteröinti sivutuoteasetuksen mukaiseksi toimijaksi riittää. Nämä laitokset ovat pääasiassa teknisiä tuotteita valmistavia laitoksia.

Lomake rekisteröintiä varten löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta (lomake K).

Asian käsittelyn eteneminen:

Täytetty lomake toimitetaan Helsingin ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille. Yhteystiedot löytyvät oheisen linkin kautta.

Tulostettavat lomakkeet - Sivutuoteasetuksen mukainen hakemus kunnaneläinlääkärille laitoksen rekisteröintiä ja hyväksyntää varten

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi