Suoraan sisältöön

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Voit tehdä ilmoituksen elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta Helsingin alueella.

Asian käsittelyn eteneminen:

Elintarvikealan toimijan on tehtävä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 § 1 momentin mukaisesti ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ympäristöpalvelut antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

Myös elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava ympäristöpalveluille.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on maksullinen. Maksu perustuu Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksaan.

1. Hakemus saapuu ympäristöpalveluille.
2. Tarkastaja käy lomakkeen läpi. Ympäristöpalvelut voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.
3. Ympäristöpalvelut lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä..
4. Elintarvikehuoneistoon tehdään tarkastus toiminnan riskiluokituksen mukaisessa aikataulussa 1 - 6 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Suunnitelmalliset tarkastukset ovat maksullisia.

Käsittelyaika:

Ilmoitus käsitellään viiden työpäivän kuluessa sen saapumisesta ja ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä.

Lisätietoja:

Ilmoitukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ympäristöpalveluiden neuvontaan puh. (09) 310 14000.
Sähköpostiin elintarviketurvallisuus@hel.fi voit lähettää pohjapiirustuksia PDF-muodossa myös ennalta arvioitavaksi.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille
Yritys- ja yhteisöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksin tai mobiilitunnuksin.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset Tallenna luonnoksena, liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »