Suoraan sisältöön

Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9.lk erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulujen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät kaupunki, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Iltapäivätoimintaan sisältyy välipala ja lapset ovat vakuutettuja.

Toimintaa on noin 200 toimintapaikassa eri puolilla kaupunkia. Ohjaajina koulujen koulunkäyntiavustajat sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien koulutetut ohjaajat. Ohjaajien kelpoisuudesta säädetään asetuksella.

Toimintaa tarjotaan koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle vähintään 760 tuntia opetuksen järjestäjästä riippumatta. Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16.00 tai klo 17.00 toiminnan järjestäjästä riippuen.

Toiminnassa lapsilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, leikkiä kavereiden kanssa omaehtoisesti, puuhailla omien mieltymystensä äärellä tai rauhoittua hetkeksi koulupäivän jälkeen. Toimintaa järjestetään päivittäin sisä- ja ulkotiloissa. Iltapäivätoiminta edistää oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä tukee koulutyötä. Toiminta liittyy vahvasti kouluyhteisöön ja on luonteva osa oppilaan päivittäistä toimintaympäristöä.

Käytön edellytykset:

Toiminta on tarkoitettu Helsingissä koulua käyville 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Toimintaa järjestetään Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ja kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain hakuaikana. Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Toimintaa järjestetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston ja ruotsinkielisen jaoston päättämien koulun työ- ja loma-aikojen mukaisesti. Koululaisten iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 <    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    >   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki


Suomeksi | På svenska » | In English »