Suoraan sisältöön

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.

Palvelu on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmalleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta.

Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Avohuollon tukitoimissa korostuu suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen sosiaalityö ja perheen ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin.

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia, lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, ottaa huostaan ja järjestää sijaishuolto.

Palvelua haetaan oman asuinalueen Avohuollon sosiaalityön toimipisteestä. Lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijä on lastensuojeluprosessin vastuuhenkilö.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakkaaksi pääsee, mikäli asiakkuus jatkuu lastensuojelun tarpeen selvityksen jälkeen.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »