Suoraan sisältöön

Tuetun työllistymisen palvelun työvalmennus

Päätavoitteena tuetussa työssä on palvelunkäyttäjän työllistyminen palkkatyöhön koko- tai osa-aikaisesti.
Palvelua haetaan Tuetun työllistymisen palvelusta. Kirjallista hakemusta ei edellytetä.

Tuetun työllistymisen palvelut tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelujärjestelmän johon kuuluu työpaikan hankkiminen, yksilöllinen koulutus työtehtäviin, jatkuva tuki työpaikoilla tukikäyntien avulla ja työsuhteen ylläpito.

Palvelun avulla pyritään edesauttamaan palvelunkäyttäjän liittymistä osaksi yhteiskuntaa ja elämänlaadun sekä toimeentulon parantumista.

Palvelu on asiakkaalle ja työnantajalle maksuton.
Asiakkuudesta päätettäessä painottuu asiakkaan oma asenne ja motivaatio työhön. Osa hakijoista voidaan ohjata tarvittaessa opiskelemaan, työ- ja päivätoimintapaikkaan tms.

Työvalmentaja on mukana työllistymisprosessissa yhteisen sopimuksen ja asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Työvalmentaja voi olla asiakkaan tukena työpaikan etsimisessä, työhaastattelussa, työtehtävien suunnittelussa ja työhön perehdyttämisessä. Työntekijä, työnantaja ja työvalmentaja sopivat yhdessä työvalmennuksen sisällöstä ja tarpeesta.

Työvalmentaja tukee ja neuvoo erilaisissa työsopimukseen yms. työllistymisen sekä työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työvalmentaja tukee jatkossa kun työtehtävät muuttuvat tai esim. työnantaja vaihtuu. Työvalmentaja on mukana tarvittaessa tukena myös silloin kun palvelunkäyttäjä etenee urallaan.

Työvalmentaja tekee asiakkaan kanssa yhdessä urasuunnitelman jota päivitetään sovitusti vähintään kerran vuodessa.

Asiakkuudelle ei ole määräaikaa. Työsuhteen vakiinnuttua voidaan työvalmentajan palveluista kuitenkin yhteisesti sovitusti luopua. Mikäli palveluiden tarvetta myöhemmin kuitenkin esiintyy, voidaan asiakas ottaa uudelleen tuetun työn palveluiden käyttäjäksi kun paikkoja vapautuu.

Käytön edellytykset:

Tuetun työllistymisen palveluiden saamisen edellytyksenä on että asiakas on yli 18 vuotta täyttänyt kehitysvammainen henkilö tai henkilö jolla on autismin kirjoon kuuluva oireyhtymä (mm. aspergerin syndrooma), adhd ja/tai dysfasia.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA