Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten tuettu työllistyminen

Päätavoitteena tuetussa työssä on palvelunkäyttäjän työllistyminen palkkatyöhön koko- tai osa-aikaisesti.

Tuetun työllistymisen palveluiden saamisen edellytyksenä on, että asiakas on 18 vuotta täyttänyt helsinkiläinen, joka hyötyy tuetun työllistymisen palvelusta. Hänellä voi olla esim. kehitysvamma, autismikirjoon kuuluva oireyhtymä, adhd/add, puheen ja kielen kehityshäiriö, laaja-alainen kehityshäiriö, monimuotoinen kehityshäiriö tai muu kehityshäiriö tai vamma.

Palvelua haetaan vammaisten sosiaalityön kautta.

Tuettu työ on työvalmentajan tuella toteutuvaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille palkkatyöhön.

Tuetun työllistymisen tavoitteena on lisätä tukea tarvitsevan henkilön ammatillista ja sosiaalista elämänlaatua takaamalla hänelle yhdenvertaiset oikeudet työhön avoimilla työmarkkinoilla, normaalipalkan, jatkuvan tuen työelämässä pysymiseen ja sitä kautta täysivaltaisen osallistumiseen yhteiskuntaan.

Työntekijä, työnantaja ja työvalmentaja sopivat työvalmennuksen sisällöstä ja tarpeesta. Tukikäynnit toteutetaan työnantajan, työntekijän ja työvalmentajan yhteisen sopimuksen mukaan. Työvalmentaja tukee ja neuvoo erilaisissa työsopimukseen yms. työllistymisen sekä työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työvalmentaja tukee jatkossa kun työtehtävät muuttuvat tai esim. työnantaja vaihtuu. Työvalmentaja on mukana tarvittaessa tukena myös silloin kun palvelunkäyttäjä etenee urallaan.

Asiakkuudelle ei ole määräaikaa. Työsuhteen vakiinnuttua voidaan työvalmentajan palveluista kuitenkin yhteisesti sovitusti luopua. Mikäli palveluiden tarvetta myöhemmin kuitenkin esiintyy, voidaan asiakas ottaa uudelleen tuetun työn palveluiden käyttäjäksi kun paikkoja vapautuu.

Palvelu on asiakkaalle ja työnantajalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Asiakkuudesta sovittaessa painottuu asiakkaan oma asenne ja motivaatio työhön. Osa hakijoista voidaan ohjata tarvittaessa opiskelemaan, työ- ja päivätoimintapaikkaan tms.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA