Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki ikääntyneille ja muistisairaille

Omaishoidon tukeen kuuluu rahallinen palkkio, lakisääteisiä vapaapäiviä sekä muita omaishoitoa tukevia palveluita. Myönnämme omaishoidon tukea silloin, kun ikääntynyt henkilö tarvitsee omaiselta päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa voidakseen asua kotona.

Omaishoitaja voi olla omainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoitajan tulee olla riittävän terve ja toimintakykyinen hoitaakseen läheistään.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioimme omaishoitoperheen yksilöllisen tilanteen ja omaishoidon tarpeen hakemuksen, lääkärinlausunnon ja kotikäynnin perusteella. Huomioimme arviossa, kuinka vaativaa ja sitovaa omaishoito on, sekä kuinka paljon hoidettava henkilö tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Arvion perusteella teemme päätöksen omaishoidon tuesta. Saat päätöksen omaishoidon tuesta Maisaan tai kirjeitse kotiin.

Omaishoitajan kanssa teemme omaishoitosopimuksen.

- Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää omaishoidon tuesta, ota yhteyttä Seniori-infoon.

- Jos haluat arvioida, voisitko saada omaishoidon tukea, tee arvio omaishoitotilanteesta Omaolossa.

- Jos haluat hakea omaishoidon tukea, täytä hakulomake Maisa-asiakasportaalissa. Liitä hakemukseen enintään kuusi kuukautta vanha lääkärin tekemä C-lausunto, jossa on arvio hoidettavan terveydentilasta ja toimintakyvystä.

- Vaihtoehtoisesti voit täyttää tulostettavan lomakkeen tai pyytää Seniori-infoa lähettämään lomakkeen sinulle. Palauta täytetty lomake ja liitteet oman asuinalueesi asiakasohjaukseen.

.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »