Suoraan sisältöön

Tukipalveluja yli 65-vuotiaan omaishoitajalle

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Lakisääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorikautisena hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoitaja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä.

Muut omaishoitajan jaksamista tukevat palvelut:

- päivätoiminta
- omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa)
- omaishoidon kotiavustajapalvelu
- sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus
- harkinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito

Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.

Käytön edellytykset:

Omaishoidon tukea saavalla omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolta hänelle maksetaan omaishoidon tuen hoitopalkkiota.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »