Suoraan sisältöön

Vanhusten ja alle 65-vuotiaiden monisairaiden ohjaus ympärivuorokautiseen hoitoon

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioi kotihoidon hoitotiimi (hoitava lääkäri, omahoitaja, sosiaalityöntekijä ja muut hoitoon osallistuvat).

Ennen hoitopaikkatarpeen arviointia asiakkaan hoitotiimin edustajat huolehtivat yhdessä siitä, että kaikki mahdolliset tukitoimet asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on tehty. Lisäksi huolehditaan siitä, että asiakkaan akuutit sairaudet on hoidettu, ja että pitkäaikaissairauksien diagnoosit ja hoito ovat kohdallaan ja asiakkaan tila on vakaa.

Mikäli hoitotiimi päättyy ehdottamaan ympärivuorokautista hoitopaikkaa asiakkaalle, he tekevät esityksen tästä asiasta SAS-työparille (SAS=selvitys, arviointi ja sijoitus). Työparin muodostavat arviointipäällikkö ja hoitoketjulääkäri.

Hoitotiimi laatii SAS-työparille kirjallisen ehdotuksen ympärivuorokautisesta hoidosta.

SAS-työpari arvioi tarvittavan hoitotason ja päättää myös siitä, onko heidän mielestään asiakkaalla vielä mahdollisuuksia jatkaa kotona tai nykyisessä hoitopaikassa asumista tehostetuin tukitoimin. SAS-työparilla on myös mahdollisuus ohjata asiakas vielä jatkokuntoutukseen ennen hoitotasoratkaisun tekemistä. Mikäli SAS-työparin hoitotasoratkaisu on myönteinen pitkäaikaisen hoitopaikan järjestämiseksi, SAP-ryhmän sosiaalityöntekijä kertoo asiakkaalle jonoon asettamisesta, kuulee asiakasta odotuksista hoitopaikan suhteen sekä kertoo siitä, että kunnalla on oikeus viimekädessä päättää, miten ja missä tarpeenmukainen hoiva ja huolenpito järjestetään.

Käytön edellytykset:

Jonoon tulon jälkeen sas-sijoittajat pyrkivät tarjoamaan hoitopaikkaa asiakkaalle kolmen kuukauden kuluessa.

Sijoittuessaan hoitopaikkaan asiakas saa sijoituspäätöksen. Asiakkaalle tehdään päätös myös jonotusajalle. Asiakkaan vastuuhoitaja, sosiaalityöntekijä ja lääkäri antavat mielellään lisätietoja asiasta, sekä vastaavat asiakkaan hoidosta siihen saakka, kunnes sijoituspaikka pystytään osoittamaan.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »