Suoraan sisältöön

Sijaishuollon asiakasohjaus

Asiakasohjauksen kautta osoitetaan sijaishuoltopaikka noin 500-600 lapselle vuosittain.

Lastensuojelulain mukaisesti lapsille pyritään järjestämään sijaishuoltopaikka ensisijaisesti perhehoidosta.

Lapsille, joille ei pystytä tarjoamaan sijaishuoltopaikkaa perhehoidosta, järjestetään paikka ensisijaisesti kaupungin omista lastenkodeista.

Helsingin omissa lastenkodeissa on 220 laitospaikkaa, 2 laitosta sijaitsee Helsingin ulkopuolella ja niissä molemmissa on laitoksen yhteydessä koulu. Osa lapsista sijoitetaan laitoksiin, joiden kanssa Helsingillä on puitesopimus.

Poikkeustapauksissa sijaishuoltopaikka voidaan hankkia myös palvelutuottajalta, jonka kanssa ei ole tehty puitesopimusta, mutta suoraostoon vaaditaan hankintalain mukaiset perustelut. Lapset sijoittuvat yhteensä n. 170 laitosmuotoiseen sijaishuoltopaikkaan, jotka sijaitsevat yhteensä yli 90 paikkakunnalla ympäri Suomea. Perhehoitoa tarjotaan yhteensä n. 470 sijaisperheessä ja 53 ammatillisessa perhekodissa.

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Käytön edellytykset:

Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle perhe- tai laitoshoitoon tai muulla tavoin järjestettyyn hoitoon esim. läheisverkostoon turvaudutaan vain kun
- avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mahdollisia
- puutteet lapsen huolenpidossa vakavasti vaarantavat lapsen terveyden tai kehityksen
- lapsen oma käyttäytyminen, esim. päihteidenkäyttö tai rikokset, vaarantavat hänen hyvinvointinsa ja
- sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »