Suoraan sisältöön

Nuorten kriisityön vastaanottotoiminta

Nuorten kriisityön vastaanottotoiminta
Vastaanotto-osastojen tehtävänä on turvat lapsen tilanne, tukea lasta ja perhettä sekä arvioida lapsen kokonaistilannetta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Sijoituksen aikana tehdään suunnitelma tarvittavista tukitoimista sekä mahdollisesta jatkosijoituksesta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen, perheen ja vastuusosiaalityöntekijän sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja arviointi pyritään suorittamaan kahdessa kuukaudessa.

Kullakin osastolla työskentelee vastaava ohjaaja sekä 7 ohjaajaa. Asiakaspaikkoja on kuusi. Asiakkuus osastolla perustuu aina lastensuojelulain mukaiseen sijoituspäätökseen.

Palvelua on saatavilla seitsemällä vastaanotto-osastolla kolmessa eri toimipisteessä (kts vastaanottoyksiköt).

Laitoksissa työskentelee työn tukena erityissosiaalityöntekijä ja psykologi.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Lastensuojelu asiakkuus

Sijoitustarve

13-17 vuoden ikä

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »