Suoraan sisältöön

Palvelut autismin kirjon henkilöille

Suurin osa autismin kirjoon kuuluvista asiakkaista saa palvelunsa muiden kuin erityisesti autismin kirjon henkilöille suunnatuissa palveluissa. Kehitysvammaiset, autistiset asiakkaat saavat asumis- ja päivä- tai työtoimintapalvelunsa kehitysvammalain perusteella kehitysvammahuollon ryhmäkodeissa tai päivä- ja työtoimintapaikoissa.

Sosiaalityö

Autismin kirjon asiakkaiden sosiaalityöntekijät, Sosiaalityön toimipisteet

Asumispalvelut

Asumispalveluja järjestetään kehitysvammaisille autismin kirjon henkilöille kehitysvammalain perusteella kehitysvammahuollon ryhmäkodeissa. Asumispalveluja järjestetään muille autismin kirjon henkilöille sosiaalihuoltolain perusteella lähinnä ostopalveluna. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa asumispalvelun tarpeen ja esittää palvelun ostamista. Asumispalvelussa tarvetta arvioitaessa arvioidaan mm. sitä, kuinka vahvasti autettua tai tuettua asumista henkilö tarvitsee.

Työ- ja päivätoiminta

Autismin kirjon henkilöille järjestetään työ- ja päivätoimintaa joko kehitysvammalain tai sosiaalihuoltolain mukaisesti työ- ja päivätoimintapaikoissa. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään joko kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa työ- ja päivätoiminnan tarpeen.

Tuettu työllistyminen

Tuetun työllistymisen palvelusta

Käytön edellytykset:

Autismin kirjon henkilöille järjestetään vammaispalvelulain, kehitysvammalain, omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Näiden eri lakien mukaisia palveluita voivat saada ne autismin kirjon asiakkaat, jotka täyttävät ko. lain edellyttämät kriteerit. Henkilön vaikeavammaisuutta arvioidaan aina palvelukohtaisesti.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »