Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten laitoshoito

Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee kokonaisvaltaista hoivaa ja tukea ympärivuorokautisesti.

Palvelun tavoitteena on turvata riittävä huolenpito ja eri elämänalueet kattava mielekäs aktiivinen elämä.

Laitoshoitoon kuuluu perushoito, terveyden- ja sairaanhoito, päivätoiminta, kuntoutus- ja virkistyspalvelut sekä arkielämän taitojen opettaminen ottaen huomioon yksilölliset kyvyt ja tarpeet. Asiakkaat asuvat 1-3 hengen huoneessa.
Palvelua haetaan oman asuinalueen sosiaalityön toimipisteestä, kehitysvammasosiaalityöntekijältä.

Laitoshoitoa järjestetään ostopalveluna.

Asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Asiakkaan vastuuhoitaja sekä kuntoutuksesta vastaavat työntekijät laativat yhdessä asukkaan/omaisten kanssa toimintaa ohjaavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman joka tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein.

Käytön edellytykset:

Asiakas ja hänen lähiyhteisönsä arvioivat yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja kuntoutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa palvelutarvetta ja palvelun sopivuutta. Palvelun saamisen edellytyksenä on kehitysvammaisten erityshuollon asiakkuus.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »