Suoraan sisältöön

Vammaispalvelun asunnon muutostyöt

Tavoitteena on, että henkilö voi asua ja elää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan.

Yleisimpiä muutostöitä ovat kynnysten ja kylpyammeen poisto tai suihkutilan rakentaminen, luiskien tekeminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja ovien leventäminen.

Kunnalla ei ole velvollisuutta kustantaa asunnon muutostöitä, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voi turvata avohuollon toimenpitein.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Muutostöiden tarvetta arvioitaessa tarvitaan asiasta yleensä toimintaterapeutin tai fysioterapeutin lausunto. Siksi jompikumpi erityisammattilainen on usein mukana kotikäynnillä yhdessä vammaispalvelun sosiaalityöntekijän ja tilakeskuksen teknisen isännöitsijän kanssa pohdittaessa muutostyökokonaisuutta ja sen toteuttamisvaihtoehtoja. Sosiaalityöntekijä tekee lopullisen päätöksen siitä, mitkä ehdotetuista asunnon muutostöistä korvataan vammaispalvelulain perusteella.

Alan ammattiurakoitsijat toteuttavat vamman vuoksi välttämättömät muutostyöt, josta vammaispalveluna korvataan kohtuulliset kustannukset.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Hakijan vaikeavammaisuus arvioidaan lääkärintodistuksen perusteella. Toiminnallisten rajoitteiden arvio tehdään toimintaterapeutin tai fysioterapeutin lausunnon perusteella. Sosiaalityöntekijä arvioi toimintakyvyn sekä vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »