Suoraan sisältöön

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Välineet ovat esim. liikkumisvälineitä (auto, tandempyörä), vamman vuoksi välttämättömiä kodinkoneita tai kommunikoinnin ja viestinnän välineitä.

Tukitoimi on tarkoitettu henkilölle joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee konetta, välinettä tai laitetta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa, eikä sitä kustanneta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä terveydenhuollosta.

Tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti päivittäisissä toimissaan.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Kyseessä on harkinnanvarainen taloudellinen tukitoimi, jota myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa.

Välineet ja laitteet luovutetaan pääsääntöisesti omaksi, jolloin asiakas maksaa 50% välineen tai laitteen kohtuullisesta hankintahinnasta. Hankitun välineen välttämättömät muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. Väline tai laite voidaan tietyissä tilanteissa antaa myös käyttöön, jolloin se on asiakkaalle maksuton ja se on palautettava kaupungille käyttötarpeen päätyttyä tai muuttuessa.

Vammaispalveluna ei korvata hoitotarvikkeita, hoitovälineitä tai hoitolaitteita.

Käytön edellytykset:

Taloudellisen tuen tarve arvioidaan lääkärinlausunnon sekä kuntoutusohjaajan tai toimintaterapeutin lausunnon perusteella.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »