Suoraan sisältöön

Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino. Kommunikaatio-opetusta myönnetään tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta korvaavaa, tai puhetta tukevaa vaihtoehtoista kommunikaatiokeinoa arkipäivän tilanteisiin. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta, eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Kommunikaatio-opetus järjestetään vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Kommunikaatio-opetusta voidaan järjestää perheopetuksena, ryhmäopetuksena tai etäopetuksena.
Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla suositus ja epikriisi, tai muu lausunto hakijan toimintakyvystä.

Käytön edellytykset:

Kommunikaatio-opetusta voidaan myöntää
- kuurolle, kuulovammaiselle, kuulonäkövammaiselle
- puhevammaiselle henkilölle
- hänen lähipiirilleen.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »