Suoraan sisältöön

Vamman vuoksi aiheutunut ylimääräinen vaatekustannus

Taloudellinen tukitoimi on tarkoitettu henkilölle, jonka vamma tai sairaus edellyttää vaatteiden teettämistä, isoja muutostöitä tai aiheuttaa vaatteiden huomattavasti normaalia suurempaa kulumista.

Tavoitteena on, että vammainen henkilö voi hankkia itselleen sopivan vaatetuksen samoin kustannuksin kuin muut kuntalaiset.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Kyseessä on harkinnanvarainen taloudellinen tukitoimi varattujen määrärahojen puitteissa.

Käytön edellytykset:

Palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen perusteella. Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakkaan kanssa kohtuullisuusarvion, joka suhteutetaan vaatteiden keskivertokulutukseen.

Asiakas toimittaa itse kustannusarvion tarvittavan taloudellisen tuen arvioimiseksi tai tositteet syntyneistä tosiasiallisista kustannuksista.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »