Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten valmentava koulutus

Oppivelvollisuusiän ohittaneelle kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle tarkoitetun palvelun tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen elämä.

Valmentava koulutus sisältää mm. teoreettisten tietojen ja taitojen opettelua ja niiden käytäntöön siirtämistä, liikkumistaitojen opettelua sekä asumis- ja työharjoittelua.

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksessa järjestettävään koulutukseen haetaan maaliskuun loppuun mennessä hakemuslomakkeella, joka löytyy Haavikon kotisivuilta.

Ostopalveluna järjestettävään valmentavaan koulutukseen hakeudutaan vammaisten sosiaalityön kautta. Opiskelijat valitaan kesäkuussa.
Asiakkaalta peritään maksu aterioista. Muilta osin palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä arvioi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa sekä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa asiakkaan palvelutarvetta. Asiakas täyttää hakemuksen, jossa hän arvioi omaa opiskelutarvettaan ja motivaatiotaan.

Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus erityishuoltona annettavaan aikuisopetukseen. Opiskelun alkuvaiheessa opiskelija ja oppilaitoksen henkilökunta laativat yhteistyössä opiskelijan lähiverkoston kanssa opetusohjelman sekä opiskelun kuluessa tulevaisuudensuunnitelman. Suunnitelmat sitouttavat opiskelijan ja työntekijät tavoitteelliseen työskentelyyn.

Uuden asiakkaan erityishuolto-ohjelmasta päättää erityishuollon johtoryhmän alainen jaosto. Erityishuolto-ohjelman muutoksesta päättää sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö. Sosiaalityöntekijä tekee sijoituspäätöksen.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi