Suoraan sisältöön

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät sopimukset

Tehtävänämme on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoisia asiakirjoja.

Lastenvalvojan tehtävänä on myös vahvistaa sopimus, mikäli se on lapsen edun mukainen.

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat vanhemmat. Emme määrää sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten, siis vanhempien, kesken. Tästä syystä vanhemmille varataan yhteinen aika ja neuvottelut käydään molempien vanhempien läsnä ollessa.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, tulee vanhempien sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu, kuinka lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu ja kuinka vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta. Lastenvalvojan vahvistama sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vastaa tuomioistuimen päätöstä ja on sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen. Maksamaton elatusapu, joka perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen, voidaan periä ulosottoteitse.

Mikäli vanhemmat kaipaavat ulkopuolista apua pohtiessaan kuinka sopisivat näistä lasta koskevista asioista, voivat vanhemmat asioida myös perheasioiden sovittelijan luona ennen lastenvalvojan tapaamista.

Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevassa asiassa, vanhemmat voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Käytön edellytykset:

Vanhemmat, jotka haluavat vahvistetut sopimukset lapsiaan koskevista asioista.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »