Suoraan sisältöön

Luokkien 1-6 perusopetus

Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. Kolmannella luokalla alkaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. 1.-6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen lisäksi.

Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain.

1.-2. luokka 19 viikkotuntia
3.-4. luokka 23 viikkotuntia
5.-6. luokka 24 viikkotuntia

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Helsingin kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Helsingissä asuvat 7 vuotta täyttävät lapset kutsutaan ilmoittautumaan ensimmäiselle luokalle koulunaloitusvuoden alussa.

Käytön edellytykset:

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat helsinkiläiset.

Avoinna ma-pe. Lukuvuosina.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »