Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminta

Kehitysvammaiselle henkilölle tarkoitetun palvelun tavoitteena on mahdollistaa mielekäs ja virkistävä vapaa-ajan toiminta.

Palvelun aikana asiakkaan perhe saa mahdollisuuden hoitovapaaseen.

Palvelu sisältää mm. kerhotoimintaa, leirejä ja kursseja.

Haavikon kesäkurssit: Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus laatii joka kevät esitteen tulevan kesän kursseista. Kesäkurssille haetaan hakemuslomakkeella, joita saa Haavikosta ja jotka palautetaan täytettyinä Haavikkoon.

Leirille ja kurssille pääsystä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti. Kerhoon pääsystä ei ilmoiteta erikseen, vaan hakijaan otetaan yhteys vain siinä tapauksessa, että hän ei ole päässyt toivomaansa kerhoon.

Kerhoista osa on asiakkaille maksuttomia ja osasta peritään osallistumismaksu, jonka suuruus vaihtelee kerhoittain. Leireistä peritään maksu, joka koostuu leirimaksusta ja ateriamaksusta. Haavikon kesäkursseista peritään maksu aterioista.

Käytön edellytykset:

Asiakkaan on annettava perustiedot terveydentilastaan, toimintakyvystään ja sosiaalisista taidoistaan. Asiakkaalta edellytetään kykyä sopeutua ryhmätoimintaan. Kerho-, leiri- ja kurssipalveluja tarjotaan asiakkaille sosiaaliviraston käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.
Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus kerho-, leiri- ja kurssipalveluihin.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi

JAA